Visualize your
TRUE story

תחומי ההתמחות שלי

מעטפת מיתוג

מעטפת מיתוג מלאה / חלקית

עיצוב חלל

תערוכות, שלטי חוצות, משרדים / מסעדות

מצגת שיווקית

מצגת עסקית אינטראקטיבית/סטטית

סרטונים עסקיים

אנימציה / תדמית / אינפורמטיבי

Less is MORE

 

בעולם עתיר אינפורמציה כשלנו, חשיבות העברת המסר בצורה תמציתית ברורה וייחודית גובר באופן מתמיד. לכן הדגש בעבודה ליצירת הסיפור המיוחד שלך נעשה במספר רבדים כאשר בכולם ההקפדה היתירה היא על בהירות, תמציתיות ואטרקטיביות שמיצרת עניין מיידי.

הפרויקטים שלי

מה החוויה של הלקוח שלי?

כשהחלום הופך למציאות

לספר את הסיפור שלנו, זה שתופס אותנו בבטן,
שבזכותו אנחנו כל כך מיוחדים. זה שיצר את  ה”מתנההמיוחדת
שאנחנו מבקשים לשתף עם אחרים, ואותו לתרגם למסר גרפי,
עם נראות ייחודית רק לנו, שפה גרפית של צבע וצורה שמתרגמים את הסיפור
לחוויה מרגשת שמדברת אותנו ללא מילים.

VisualiZe your

TRUE story

שלב 1.

ממלאים שאלון מיתוג, המזקק ומדייק את הסיפור שלנו
לפרטי פרטים ומאפשר לנו לבחון את החוזקות
והיתרונות שלנו.

שלב 2.

יוצרים בסיס ויזואלי ייחודי, המתרגם את כל הערכים שלנו
לקו וצורה ויוצר חותם לשפה הגרפית כולה שתגזר ממנו.
צבעים/אלמנטים גרפיים/גופנים.

שלב 3.

יוצרים בסיס עבודה גרפי מהוקצע ומדוגם,
התואם את הצרכים השיווקיים של החברה/עסק,
ומותאם לפלטפורמות הדיגיטליות השונות.