הפרויקט: סרטון ל"רימקס מודיעין"

תחום התמחות:
"רימקס מודיעין" נדל"ן

סיפורו של תהליך

הסרטון נוצר כדי ליצור חשיפה ויזואלית עבור רימקס מודיעין,
תוך כדי מפרט יתרונות הלקוח בעבודה עם המשרד הזה שנותן שירותים אופטימליים בתחומו.

ממגוון העיצובים:

פרויקטים נוספים